Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwo o sposobie postępowania z Państwa danymi zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

1. Dane administratora

Józef Podleś „Sklep Herbaty Świata”

ul. 11 Listopada nr 3

43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 696 – 988 – 841

NIP: 6421166008

REGON: 072821695

jest odpowiedzialny za opisane poniżej przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Mogą się Państwo kontaktować z nami poprzez e-mail: kontakt@herbatykawa.pl

2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych

2.1 Pliki dziennika serwera (service log file)

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nasz serwer internetowy zapisuje w pliku dziennika standardowe informacje o Państwa urządzeniu końcowym i używanej przeglądarce. Przetwarzamy te dane, aby móc analizować błędy na naszym serwerze i próby nadużyć. Szczegółowo zapisane są następujące informacje:

nazwa strony internetowej, do której uzyskano dostęp,

data i godzina uzyskania dostępu,

ilość przesyłanych danych,

powiadomienie o pomyślnym pobraniu,

Adres IP,

konkretny adres strony, odwiedzanej w naszym serwerze,

typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny,

jeśli ma to zastosowanie, adres URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej.

Na podstawie tych danych nie możemy zidentyfikować użytkownika; dane dziennika są analizowane wyłącznie anonimowo. Dane dziennika są regularnie usuwane w odpowiednim czasie, najpóźniej jednak po 90 dniach. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.1 Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zapytania do administratora). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

2.2 Ciasteczka

Na naszej stronie używamy tak zwanych „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe wykorzystywane przez strony internetowe w celu uproszczenia i przyspieszenia zarządzania wizytą na naszej stronie internetowej. Mogą być też niezbędne, aby umożliwić Państwu uzyskanie dostępu i korzystanie z zabezpieczonych obszarów strony internetowej. Rozróżniamy akceptację „wszystkich plików cookie” lub „technicznie niezbędnych plików cookie”. Pliki cookie są automatycznie stosowane podczas wywoływania strony internetowej lub określonej funkcji, chyba że użytkownik uniemożliwił stosowanie plików cookie za pomocą ustawień w swojej przeglądarce. Przetwarzamy dane zebrane za pomocą  plików cookie na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO.  Pliki cookie umożliwiają operatorom stron internetowych śledzenie sposobu, w jaki odwiedzający wchodzą w interakcje ze stronami internetowymi, poprzez anonimowe gromadzenie i raportowanie danych. Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia odwiedzających na stronie internetowej w celu wyświetlania reklam, które są ukierunkowane na indywidualnego użytkownika, co ma duże znaczenie dla wydawców i reklamujących się stron trzecich.

2.3.1 Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z „Google Analytics”, usługi świadczonej przez Google Ireland Ltd („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Irlandia. Google Analytics tworzy profile użytkowania na podstawie pseudonimów. W tym celu na Państwa urządzeniu końcowym zapisywane są trwałe pliki cookies, które są przez nas odczytywane. W ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać powracających gości i zaliczyć ich do tej grupy. W ramach Google Analytics Państwa dane śledzące mogą być przekazywane do Google Ireland Ltd. i Google LLC (USA). Przetwarzanie danych może zatem odbywać się poza UE lub EOG. W odniesieniu do Google LLC nie można zakładać odpowiedniego poziomu ochrony danych ze względu na przetwarzanie danych w USA. W związku z tym istnieje ryzyko, że władze mogą uzyskać dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i monitorowania bez poinformowania Państwa o tym fakcie lub bez możliwości odwołania się. Nie mamy wpływu na to, czy i w jakim zakresie Google przetwarza Państwa dane do własnych celów lub łączy je z innymi Państwa profilami użytkownika. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile wyrazili Państwo na to zgodę za pośrednictwem naszego bannera. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę. W tym celu należy skorzystać z linku Ustawienia prywatności i dokonać odpowiednich ustawień za pośrednictwem naszego banera. Przekazanie danych do państwa trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

2.3.2 Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z „Google Maps”, usługi świadczonej przez Google Ireland Ltd. („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Aby wejście na naszą stronę nie powodowało automatycznego przeładowania treści Google, w pierwszym kroku wyświetlamy tylko lokalnie zapisane obrazy podglądu map. Nie dostarcza to Google żadnych informacji. Dopiero po kliknięciu na miniaturkę, treść z Google jest ładowana ponownie. W ten sposób Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik wszedł na naszą stronę, a także wymagane technicznie w tym kontekście dane użytkowe. W kontekście Google Maps Państwa dane mogą być przekazywane do Google Ireland Ltd. i Google LLC (USA). Przetwarzanie danych może zatem odbywać się poza UE lub EOG. W odniesieniu do Google LLC nie można zakładać odpowiedniego poziomu ochrony danych ze względu na przetwarzanie danych w USA. W związku z tym istnieje ryzyko, że władze mogą uzyskać dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i monitorowania, a Państwo nie zostaną o tym poinformowani i nie będą mogli się odwołać. Nie mamy wpływu na to, czy i w jakim zakresie Google przetwarza Państwa dane do własnych celów lub łączy je z innymi Państwa profilami użytkownika. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Klikając na obrazek podglądu, dają nam Państwo zgodę na ładowanie treści z Google. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę. W tym celu należy skorzystać z tego linku Ustawienia prywatności i dokonać odpowiednich ustawień za pomocą naszego banera. Przekazanie danych do państwa trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

3. Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można się z nami skontaktować drogą elektroniczną. Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego lub za pomocą wiadomości osobistych, dane wprowadzone do okna wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi. Aby móc przekazać te dane, należy potwierdzić, że oświadczenie o ochronie danych zostało przyjęte do wiadomości. Używamy tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Ponadto art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest również brany pod uwagę jako podstawa prawna, o ile Państwa zapytanie służy realizacji czynności przedumownych. Pola, które nie są oznaczone * są całkowicie dobrowolne. Przetwarzanie danych, które wprowadzają Państwo dobrowolnie do formularza, opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z określonym w polityce prywatności przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu różne prawa podmiotowe, które są uregulowane w RODO.

4.1 Prawo dostępu (Art. 15 RODO)

Mają Państwo prawo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące.

4.2 Prawo do sprostowania (Art. 16 RODO)

Mają Państwo prawo do uzyskania od administratora sprostowania bez zbędnej zwłoki nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa.

4.3 Prawo do usunięcia danych (Art. 17 RODO)

Mają Państwo prawo zażądać od administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki.

4.4 Prawo do ograniczenia (Art. 18 RODO)

Mają Państwo prawo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 18 RODO.

4.5 Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO)

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które przekazali Państwo administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, o ile spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 20 RODO.

4.6 Prawo do odstąpienia od umowy (Art. 7 RODO)

Zgodnie z art. 7 (3) RODO mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

4.7 Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO)

Jeżeli dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

4.8 Prawo do złożenia skargi (Art. 77 RODO)

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w Państwa miejscu zamieszkania lub w naszej siedzibie. Adres organu nadzorczego odpowiedzialnego za nas to:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, Warszawa 00-193, Polska

email: kancelaria@uodo.gov.pl

6. Przekazanie danych do państwa trzeciego

Nie są przekazywane ani przetwarzane dane w państwie trzecim.

7. Przepisy końcowe

Józef Podleś „Sklep Herbaty Świata” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie, w celu zapewnienia, że jest ona zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu wprowadzenia zmian w usługach objętych Polityką Prywatności, np. w przypadku wprowadzenia nowych usług lub zmian na stronie internetowej. Nowa deklaracja o ochronie danych będzie wówczas obowiązywać przy każdym nowym dostępie do tej strony internetowej.

lisc

Sklep z herbatą i kawą w Bielsku-Białej. W naszej ofercie posiadamy: herbaty, kawy, Yerba Mate, akcesoria do parzenia, bakalie, słodycze, owoce liofilizowane oraz prezenty.